Mosekonen brygger over Julsø

By Kasper Hornbaek

  • Mosekonen brygger over Julsø.